What do you see?

Người ta vẽ tranh bằng bút, màu, mực, cát, v.v… Còn nàng Mèo Nhí nhà này thì vẽ bằng ….. hạt bí rang nè 😉

Mẹ mới rang xong một mớ hạt bí, định để nguội rồi gỡ vỏ ra cho Mèo Nhí ăn. Quay qua quay lại, mẹ chưa kịp gỡ vỏ thì đã thấy Mèo Nhí “vẽ tranh” ra vậy đó. 🙂 🙂 Có ai nhìn thấy hình gì không? Mẹ thì thấy nguyên cái mặt tròn quay của Mèo Nhí trong trỏng rồi đó. 🙂 🙂

Previous Older Entries

Ngược/Xuôi

  • 261,417 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 143 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers