Cùng nhau dâng lời cầu nguyện!

Xin cùng nhau dâng lời cầu nguyện không chỉ dành cho những người dân ở những tiểu bang Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, …… mà cho tất cả những người dân thuộc các hải đảo, quốc gia khác phải chịu ảnh hưởng bởi siêu bão Irma! Xin cầu nguyện cho mọi người được bình an! Stay safe and know we stand with you all!

Và cũng xin dâng lời cầu nguyện cho những người dân ở tiểu bang Texas và Louisiana vì họ vẫn phải đương đầu với hậu quả tàn phá do trận bão Harvey vừa gây ra không lâu!

Đồng thời, cũng xin dâng lời cầu nguyện cho những người dân ở Mễ Tây Cơ đang phải chịu ảnh hưởng bởi trận động đất 8.1 độ richter và cho cả những người dân ở các tiểu bang khác của Hoa Kỳ đang chịu ảnh hưởng bởi nạn cháy rừng khắp nơi, nhất là các tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ.

Xin dâng lời cầu nguyện cho tất cả mọi người đều được ơn bình an và chữa lành! Amen.

Advertisements

Previous Older Entries

Ngược/Xuôi

  • 281,885 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 148 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers