Khúc Hạ 15

Hạ
hái tuổi
tặng ngày tháng
nồng nàn yêu thương
tóc
xõa bay
theo hướng gió
bềnh bồng mây khói
nắng
rưng vàng
dạo vườn yêu
ngan ngát hương nồng
Hạ
hôm nay
thổi nến hồng
thêm tuổi – ngất ngây …

Previous Older Entries

Ngược/Xuôi

  • 269,216 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 144 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers