Các Trung Tâm Khôi Phục Hậu Quả Thiên Tai đã Mở Cửa tại Quận Hạt Fort Bend và Quận Hạt Harris

Các trung tâm khôi phục hậu quả thiên tai cung cấp sự trợ giúp trực tiếp cho các cá nhân và doanh nghiệp ở 39 quận hạt có tên trong tuyên bố thảm họa liên bang dành cho Texas sau bão Harvey và những trận lũ lụt tiếp theo đó.

Chuyên gia phục hồi từ Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) và Ban Quản Lý Tiểu Thương Nghiệp Hoa Kỳ (SBA), các cơ quan chính quyền tiểu bang và các cơ quan khác sẽ có mặt tại các trung tâm này để thảo luận về các nguồn cứu trợ cũng như hỗ trợ bất cứ ai cần hướng dẫn trong việc nộp đơn. Địa điểm của các trung tâm như sau:

Simonton Community Church (Quận Hạt Fort Bend)
9703 FM 1489 (Simonton Rd.)
Simonton TX 77476
Giờ làm việc: Hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối

Katy Mills Mall (Quận Hạt Fort Bend)
5000 Katy Mills Circle
Katy TX 77494
Giờ làm việc: Hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối

Baytown Community Center (Quận Hạt Harris)
2407 Market Street
Baytown TX 77520
Giờ làm việc: Hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối

Greenspoint Mall (Quận Hạt Harris)
263 Greenspoint Mall
Houston TX 77060
Giờ làm việc: Hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối

Các nhân viên trợ giúp khắc phục thảm họa của Ban Quản Lý Tiểu Thương Nghiệp Hoa Kỳ (SBA) cam kết giúp đỡ các doanh nghiệp và các cư dân xây dựng lại càng nhanh càng tốt. Các đại diện của SBA sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc về chương trình cho vay sau thiên tai của SBA và giúp các chủ doanh nghiệp và các cư dân ghi danh với SBA.

Các Trung Tâm Khôi Phục Hậu Quả Thiên Tai được trang bị để trợ giúp cả những người khuyết tật. Các trung tâm này có những thiết bị công nghệ trợ giúp cho phép những người còn sống sót sau thảm họa sử dụng điện thoại được khuếch đại, điện thoại hiển thị văn bản, thiết bị nghe cho người khiếm thính và kính lúp cho những người bị mất thị giác. Dịch Vụ Thông Dịch Qua Video hiện có sẵn và thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Các trung tâm cũng có bãi đậu xe, dốc xe lăn và nhà vệ sinh trang bị sẵn cho những người khuyết tật.

Nếu có thể, chủ sở hữu nhà, người thuê nhà và các doanh nghiệp nên ghi danh với FEMA trước khi đến trung tâm. Những cư dân đủ điều kiện có thể ghi danh để được trợ giúp theo những cách sau:

– Trực tuyến tại DisasterAssistance.gov.
– Điện thoại 800-621-3362 (âm thoại 711/VRS- Dịch vụ Tiếp âm bằng Video) (Đường dây dành cho người khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm/TTY: 800-462-7585). Sẽ có nhân viên đa ngôn ngữ trợ giúp (bấm số 2 cho tiếng Tây Ban Nha).
– Thông qua Ứng dụng FEMA, có sẵn cho thiết bị di động Apple và Android. Để tải về ứng dụng, hãy truy cập: fema.gov/mobile-app.

Các thông tin sau đây sẽ hữu ích khi ghi danh:
– Địa chỉ của địa điểm xảy ra thiệt hại (địa chỉ trước thiên tai).
– Địa chỉ nơi nhận thư hiện tại.
– Số điện thoại hiện tại.
– Thông tin bảo hiểm.
– Tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình.
– Số định tuyến và số tài khoản cho tài khoản checking hay tiết kiệm (thông tin này cho phép FEMA trực tiếp chuyển tiền trợ cấp thiên tai vào tài khoản ngân hàng).
– Bản mô tả thiệt hại và tổn thất do thiên tai gây ra.

Những người sống sót sau thảm họa có thể ghé đến bất kỳ trung tâm hỗ trợ nào cũng được. Vị trí của các trung tâm phục hồi khác có đăng tại http://www.fema.gov/DRC

Các chủ nhà, người thuê nhà và doanh nghiệp tại các quận hạt Aransas, Austin, Bastrop, Bee, Brazoria, Calhoun, Chambers, Colorado, Dewitt, Fayette, Fort Bend, Galveston, Goliad, Gonzalez, Hardin, Harris, Jackson, Jasper, Jefferson, Karnes, Kleberg, Lavaca, Lee, Liberty, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Sabine, San Jacinto, Refugio, San Patricio, Tyler, Victoria, Waller, Walker và Wharton có thể hội đủ điều kiện để được giúp đỡ.

oOo

Disaster Recovery Centers to Open in Fort Bend County and Harris County Areas

Disaster recovery centers offer in-person support to individuals and businesses in 39 counties included in the Texas federal disaster declaration for Hurricane Harvey and the subsequent floods.

Recovery specialists from the Federal Emergency Management Agency (FEMA) and the U.S. Small Business Administration (SBA), the State and other agencies will be at the centers to talk about assistance and to help anyone who needs guidance in filing an application. The centers are at the following locations:

Simonton Community Church (Fort Bend County)
9703 FM 1489 (Simonton Rd.)
Simonton TX 77476
Hours: Daily, 7 a.m.-7 p.m.

Katy Mills Mall (Fort Bend County)
5000 Katy Mills Circle
Katy TX 77494
Hours: Daily, 7 a.m.-7 p.m.

Baytown Community Center (Harris County)
2407 Market Street
Baytown TX 77520
Hours: Daily, 7 a.m.-7 p.m.

Greenspoint Mall (Harris County)
263 Greenspoint Mall
Houston TX 77060
Hours: Daily, 7 a.m.-7 p.m.

The U.S. Small Business Administration’s (SBA) disaster assistance employees are committed to helping businesses and residents rebuild as quickly as possible. SBA representatives are available to answer questions about SBA’s disaster loan program and help business owners and residents apply to SBA.

Disaster Recovery Centers are accessible to people with Disabilities. Centers have assistive technology equipment allowing disaster survivors to use amplified telephones, phones that display text, amplified listening devices for people with hearing loss, and magnifiers for people with vision loss. Video Remote Interpreting is available and in-person sign language is available by request. The centers also have accessible parking, ramps and restrooms.

If possible, homeowners, renters and businesses should register with FEMA before visiting a recovery center. Eligible residents may register for assistance the following ways:

– Online at DisasterAssistance.gov.
– Phone 800-621-3362 (voice, 711/VRS-Video Relay Service) (TTY: 800-462-7585). Multilingual operators are available (press 2 for Spanish).
– Via the FEMA app, available for Apple and Android mobile devices. To download visit: fema.gov/mobile-app.

The following information is helpful when registering:
– Address of the location where the damage occurred (pre-disaster address).
– Current mailing address.
– Current telephone number.
– Insurance information.
– Total household annual income.
– Routing and account number for checking or savings account (this allows FEMA to directly transfer disaster assistance funds into a bank account).
– A description of disaster-caused damage and losses.

Disaster survivors can visit any of the centers for assistance. Locations of other recovery centers are online at http://www.fema.gov/DRC.

Homeowners, renters and businesses in Aransas, Austin, Bastrop, Bee, Brazoria, Calhoun, Chambers, Colorado, Dewitt, Fayette, Fort Bend, Galveston, Goliad, Gonzalez, Hardin, Harris, Jackson, Jasper, Jefferson, Karnes, Kleberg, Lavaca, Lee, Liberty, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Sabine, San Jacinto, Refugio, San Patricio, Tyler, Victoria, Waller, Walker and Wharton may be eligible for help.

Advertisements

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 294,303 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 154 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: