Tản mạn mùa Tổng Tuyển Cử 2016

Cuộc Tổng Tuyển Cử năm nay sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2016. Đây cũng là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ lần thứ 58 trong lịch sử Hoa Kỳ. Theo đúng lẽ thì các lá phiếu bầu của các cử tri Hoa Kỳ không trực tiếp bầu cho Tổng Thống. Các lá phiếu bầu này được gọi là phiếu phổ thông (popular vote). Các đại cử tri (Elector) trong Cử tri đoàn (Electoral College) sẽ chính thức bầu chọn Tổng Thống và Phó Tổng Thống vào ngày 19 tháng 12 năm 2016. Tuỳ thuộc vào dân số mà mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ có một con số đại cử tri nhất định trong Cử Tri Đoàn. Tổng cộng trong Hoa Kỳ có 538 đại cử tri trong Cử Tri Đoàn. Con số 538 đại cử tri trong Cử Tri Đoàn bằng với tổng số của các Thượng Nghĩ Sĩ Liên Bang (100) và Dân Biểu Liên Bang (435) cộng thêm 3 đại cử tri đoàn của Washington D.C. Để trở thành Tổng Thống, một ứng cử viên phải cần hội đủ tối thiểu là 270 phiếu trong Cử Tri Đoàn. Với cách bỏ phiếu như vậy, nên có thể một ứng cử viên có thể bước vào Toà Bạch Ốc mà không cần đạt được đa số phiếu phổ thông (popular vote) mà chỉ cần chiếm được đa số phiếu của Cử Tri Đoàn là đủ. Tuy nhiên, những lá phiếu phổ thông cũng rất là quan trọng, vì chính những lá phiếu phổ thông của cử tri bầu chọn cho ứng cử viên Tổng Thống/Phó Tổng Thống nào nhiều nhất trong một tiểu bang thì chính những đại cử tri trong Cử Tri Đoàn của tiểu bang đó sẽ theo đa số lá phiếu để bầu chọn Tổng Thống/Phó Tổng Thống đó. (When you vote for a candidate, you are actually instructing the electors that represent your state on how to cast their votes for President/Vice President. That’s how popular vote work!)

Các tiểu bang có nhiều phiếu đại cử tri nhất là California: 55 phiếu; Texas: 38 phiếu; New York: 29 phiếu; Florida: 29 phiếu; Illinois: 20 phiếu và Pennsylvania: 20 phiếu. Bảy tiểu bang có ít dân số nhất là Alaska, Delaware, Montana, North Dakota, South Dakota, Vermont và Wyoming – mỗi tiểu bang này chỉ có 3 phiếu đại cử tri cho mỗi nơi. Sở dĩ Washington D.C. có 3 đại cử tri vì theo Tu Chính Hiến Pháp số 23 (Twenty-third Amendment) thì Washington D.C. tuy không là một tiểu bang nhưng có quyền có số đại cử tri bằng với số đại cử tri của tiểu bang ít dân số nhất. Tiểu bang ít dân số nhất hiện nay của Hoa Kỳ là Wyoming, có 3 đại cử tri, cho nên Washington D.C. cũng chỉ có thể có 3 đại cử tri mà thôi.

Cùng với kỳ bầu cử cho Tổng Thống/Phó Tổng Thống trong đợt này thì sẽ có 34 ghế Thượng Nghĩ Sĩ Liên Bang (United State Senator) cũng sẽ ra tranh cử trở lại. Trong đợt Tổng Tuyển Cử năm nay sẽ có 24 ghế thuộc đảng Cộng Hoà và 10 ghế thuộc đảng Dân Chủ sẽ ra tranh cử cho các chức vụ Thượng Nghị Sĩ Liên Bang này. Cũng như mọi người đều biết thì toàn quốc Hoa Kỳ có tất cả 100 Thượng Nghĩ Sĩ Liên Bang (mỗi tiểu bang có 2 người). Mỗi nhiệm kỳ của Thượng Nghĩ Sĩ Hoa Kỳ là 6 năm. Hiện nay, trong Thượng Viện Liên Bang Hoa Kỳ đang có 54 ghế thuộc đảng Cộng Hoà và 44 ghế thuộc đảng Dân Chủ nên Đảng Cộng Hoà đang nắm quyền đa số tại Thượng Viện Hoa Kỳ.

Đồng thời, cũng trong đợt Tổng Tuyển Cử năm nay thì tất cả 435 ghế Dân Biểu Liên Bang (United State Representative), đại diện cho 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cũng đều ra tranh cử lại. Mỗi nhiệm kỳ của Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ là 2 năm. Hiện nay, trong Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ có 247 ghế thuộc đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ chỉ có 187 ghế. Theo Luật thì đảng nào chiếm 218 ghế trở lên thì thuộc nhóm Đa Số và nắm quyền Quốc Hội. Bởi vậy nên lần này, đảng Dân Chủ đang ráo riết tranh cử và vận động để hy vọng chiếm lại 31 ghế nữa để cho đủ 218 ghế và nắm quyền Đa Số.

Riêng tại tiểu bang Texas thì sẽ có 16 ghế (trong số 31 ghế) Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang TX (State Senator) cũng sẽ ra tranh cử trở lại nhưng 12 trong số 16 ghế đó coi như đã có kết quả vì không có đối thủ nào ra tranh với người đương nhiệm. Hiện nay, trong Thượng Viện tiểu bang Texas có 20 ghế thuộc đảng Cộng Hoà và 11 ghế thuộc đảng Dân Chủ. Từng nhiệm kỳ của mỗi Thượng Nghĩ Sĩ Tiểu Bang TX là 4 năm và không có giới hạn. Cũng trong đợt Tổng Tuyển Cử năm nay thì tất cả 150 ghế Dân Biểu Tiểu Bang TX (State Representative) cũng sẽ ra tranh cử trở lại. Hiện nay, trong Hạ Viện Tiểu Bang TX có 99 ghế thuộc đảng Cộng Hoà và 51 ghế thuộc đảng Dân Chủ. Từng nhiệm kỳ của mỗi Dân Biểu Tiểu Bang TX là 2 năm và cũng không có giới hạn. (ví dụ như Dân Biểu Tiểu Bang Tom Craddick đã làm dân biểu liên tiếp 23 nhiệm kỳ.

Cũng trong đợt Tổng Tuyển Cử này, các tiểu bang Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Oregon, Utah, Vermont, Washington, and West Virginia và cả American Samoa lẫn Puerto Rico sẽ phải bầu lại Thống Đốc. Còn riêng tiểu bang Texas thì phải chờ đến đợt Tổng Tuyển Cử 2018 mới bầu tại Thống Đốc.

Trong cuộc Tổng Tuyển Cử 2016 năm nay, ngoài các chức vụ Tổng Thống/Phó Tổng Thống, Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu của Liên Bang lẫn Tiểu Bang thì còn có các chức vụ thuộc cấp tiểu bang khác như: Ủy Viên Ngành Hỏa Xa (Railroad Commissioner), các Chánh Án của Tối Cao Pháp Viện (Supreme Court); và các chức vụ Chánh Án, Thẩm Pháp của các Toà Án tại quận hạt, các Ủy Viên quận hạt cũng như nhiều chức vụ khác thuộc cấp quận hạt địa phương. Thêm vào đó, một số đơn vị hành chánh địa phương như các thành phố nhỏ, các Khu Học Chánh (school independent district), các Cơ Quan Tiện Ích Thành Phố (Municipal Utility District – MUD), v.v…cũng sẽ có các cuộc Bầu Cử Đặc Biệt về trái phiếu hay các Giám Đốc khu vực, v.v…

Cho dù quý vị không chính thức bầu chọn hay ủng hộ một ứng cử viên nào trong Cuộc Bầu Cử này đi chăng nữa thì những cử tri gốc Việt của chúng ta cũng nên rủ nhau đi bầu cho thật đông đủ, để nói lên tiếng nói, sức mạnh của chính cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ này. Vả lại, khi đi bầu phiếu, chúng ta không hẳn chỉ bầu chọn những ứng cử viên đang ra tranh cử mà còn bầu phiếu cho cả những dự luật, những tu chính hiến pháp thay đổi về các luật mới trong địa phương, trong các Khu Học Chánh quanh khu vực mình cư ngụ nữa.

Mong rằng, từng cử tri gốc Việt phải biết rõ tầm quan trọng của lá phiếu của chính mình, để rồi quyết tâm đi bầu cho thật đông để tạo nên sức mạnh chung cho cả tập thể người Việt tại Hoa Kỳ cùng như sức mạnh cho mỗi cộng đồng người Việt tại từng địa phương và ngay cả quyền lợi cho mỗi cá nhân nữa. Mỗi lá phiếu là thêm quyền lợi, là sức mạnh của mỗi cử tri chúng ta. Đi bầu cho ai, ủng hộ ai thì là quyền riêng tư của mỗi cá nhân; nhưng các cử tri gốc Việt của chúng ta nên đi bầu cho thật đông đủ để nói lên sức mạnh chung cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ này nhé!

TỰ DO CỦA TÔI.
SỨC MẠNH CỦA TÔI.
LÁ PHIẾU CỦA TÔI.

Để biết thêm chi tiết về Cuộc Bầu Cử năm nay tại Quận Hạt Harris, tiểu bang Texas, quý vị có thể ghé www.HarrisVotes.com

Advertisements

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 269,216 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 144 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: