Thi cử tại xứ cao bồi (1)

Trước khi kết thúc mỗi niên học, các con tuy không phải thi học kỳ nhưng phải thi các bài thi theo tiêu chuẩn của Tiểu Bang để các thầy cô giáo và nhà trường có thể kiểm định chương trình học tuỳ theo trình độ của các con xem được đến đâu rồi. Mỗi tiểu bang sẽ có những loạt bài và chương trình thi khác nhau. Riêng tại xứ cao bồi này thì các con học từ lớp Mẫu Giáo đến lớp Hai chỉ cần thi các loạt bài thi theo kiểu kiểm định chương trình nhưng không bắt buộc, còn từ lớp 3 đến lớp 8 thì các con bắt buộc phải thi đậu các loại bài thi của STAAR (State of Texas Assessments of Academic Readiness) thì mới được lên lớp. Tất cả những quy định này chiếu theo Bộ Luật Giáo Dục của Tiểu Bang Texas (Texas Education Code), mục §39.023(a). Ngoài ra, những học sinh nào đang học nhảy lớp thì bắt buộc phải thi STAAR theo chương trình học của lớp đang học (ví dụ, đang ở lớp 7 nhưng học chương trình của lớp 8 thì phải thi STAAR của lớp 8).

Từ lớp 3 đến lớp 8, tất cả các học sinh phải làm bài kiểm tra về Toán (Mathematics) và Anh Ngữ (Reading). Riêng các học sinh lớp 4 và lớp 7 thì phải làm thêm bài kiểm tra về Luận Văn (Writing) nữa. Qua đến lớp 5 và lớp 8 thì các học sinh còn phải làm bài kiểm tra về các Môn Khoa Học (Science). Đặc biệt, các em học sinh lớp 8 thì ngoài các môn học vừa nói thì các con còn phải làm bài kiểm tra về các môn Xã Hội (Social Studies) nữa. Nếu như các con đang ở lớp 8 mà theo học cả chương trình của các lớp Trung Học thì phải làm bài kiểm tra về Đại Số I (Algebra I), Tiếng Anh I (English I), Tiếng Anh II (English II), Sinh Học (Biology), và cả Lịch Sử Hoa Kỳ (U.S. History) nữa.

Thường thì các trường học trong tiểu bang sẽ có những ngày làm bài thi cùng lúc với nhau. Đầu tháng 4, các học sinh lớp 4 và lớp 7 sẽ thi về Luận Văn (Writing); các học sinh lớp 5 và lớp 8 sẽ thi về Toán, Anh Ngữ, Tiếng Anh I, Tiếng Anh II (tuỳ theo). Qua đến giữa tháng 4, các học sinh lớp 3, 4, 6 và 7 sẽ thi về Toán và Anh Ngữ (Reading); các học sinh lớp 5 và lớp 8 thi về Khoa Học; các học sinh lớp 8 thì về các môn Xã Hội. Đầu tháng 5, những em học sinh lớp 7, lớp 8 sẽ thi về Đại Số I, Sinh Học, Lịch Sử Hoa Kỳ. Giữa tháng 5 và cuối tháng 6, những em học sinh lớp 5 và lớp 8 nào không thi đậu các bài thi về Toán và Anh Ngữ trong lần vừa rồi có thể thi lại. Đầu tháng 7 và đầu tháng 9, các em học sinh sẽ thi Đại Số I, Tiếng Anh I, Tiếng Anh II, Sinh Học và Lịch Sử Hoa Kỳ.

Mỗi lần thi như vậy thì các em có thể thi trong vòng nhiều ngày khác nhau tuỳ theo các em đang học khối lớp nào. Thường khối lớp 3 và 6 thì thi trong vòng 2 ngày. Khối lớp 5 thi trong vòng 3 ngày. Lớp 4, 7, và 8 thi trong vòng 4 ngày. Còn các em học sinh trong các khối Trung Học thì còn tuỳ thuộc vào những môn học cụ thể nào đó mà các em cần phải thi. Thường thì các em học Trung Học sẽ có khoảng 3 ngày thi khi đang học lớp 9, 1 ngày thi khi đang học lớp 10 và 1 ngày thi trong khi học lớp 11. Đó là chưa kể đến những lúc các em phải thi SAT hoặc ACT (cái này sẽ nói riêng trong phần khác)

Những em học trò lớp 3 đến lớp 8 mà phải thi STAAR thì thường làm bài thi trên giấy. Tuy nhiên, cũng có cả phiên bản (version) bài thi STAAR online/trực tuyến nữa. Ngoại trừ hai môn Tiếng Anh I và Tiếng Anh II có thời gian giới hạn là 5 tiếng đồng hồ cho mỗi học sinh thì tất cả những bài thi STAAR khác đều có thời gian giới hạn là 4 tiếng đồng hồ cho mỗi em học sinh. Đây là thời gian tối đa cho phép các em học sinh hoàn tất bài thi của mình. Nhưng đa phần, các em đều làm xong bài thi trước thời gian quy định. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp cá biệt hoặc các em học sinh đặc biệt thì nhà trường cũng sẽ cho các em thêm chút thời gian để hoàn tất bài thi của mình. Sau khi đã làm xong bài thi, các em học sinh phải ra khỏi phòng thi và trở lại lớp học bình thường của mình chứ không được lảng vảng trong phòng thi nữa. Vì giờ thi cử kéo dài nên các em cũng có giờ nghỉ giải lao để uống chút nước, ăn ít snack để có đủ tinh thần làm bài tiếp. Thế nhưng, giờ nghỉ giải lao đó cũng được tính vào trong thời gian quy định luôn. Cho nên, nếu em nào nghỉ giải lao mất 30 phút thì chỉ còn 3 tiếng rưỡi hoặc 4 tiếng rưỡi để làm bài thôi. Ngoại lệ: nếu có em học sinh nào phải nghỉ giải lao vì lý do sức khỏe, y tế thì những giáo viên trông coi cuộc thi sẽ phải ngừng luôn cả cuộc thi, cho em đó nghỉ ngơi xong, khỏe lại, trở lại cuộc thi rồi mới tính giờ thi tiếp.

Trong trường hợp có học sinh (vì lý do bất khả kháng) không thể làm bài thi vào đúng những ngày đã quy định sẵn thì Khu Học Chánh (School District) sẽ cho phép em học sinh đó làm bài thi ngay sau khi em đó trở lại trường và càng sớm càng tốt. Điều này đặc biệt quan trọng vì các em phải thi đậu các bài thi này để nhà trường có thể đánh giá năng lực học tập của các em để quyết định cho lên lớp hoặc ở lại lớp.

Đặc biệt, dân số gốc Tây Ban Nha tại xứ cao bồi này khá đông nên tiểu bang cũng có luôn phiên bản bài thi STAAR bằng tiếng Tây Ban Nha (Spanish) cho các em học sinh hội đủ điều kiện từ khối lớp 3 đến lớp 5. Những em học sinh nào hội đủ điều kiện bị yếu kém Anh Ngữ và đang học trong chương trình ELLs (English Language Learners) cũng sẽ có một phiên bản STAAR L (với ngôn ngữ của các em) dành riêng cho các em. Những em nào đang học trong chương trình ELLs nhưng không hội đủ điều kiện kém Anh Ngữ thì vẫn phải làm bài thi STAAR bình thường (bằng tiếng Anh) như các em học sinh khác. Thường thì mỗi năm, Ủy Ban Đánh Giá Trình Độ Ngôn Ngữ (Language Proficiency Assessment Committees) sẽ họp để đánh giá và quyết định xem những em học sinh nào hội đủ điều kiện để lấy bài thi phiên bản tiếng Tây Ban Nha hoặc phiên bản bằng ngôn ngữ thiểu số của các em.

oOo

Ngoài các bài thi STAAR thì các em học sinh đang học chương trình ELLs từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 12 sẽ phải lấy thêm bài thi TELPAS (Texas English Language Proficiency Assessment System) qua các phần: nghe, nói, đọc, viết để đánh giá xem khả năng ngôn ngữ của các em một cách tổng quát hơn để có thêm sự trợ giúp nếu cần thiết. Trong các loạt thi của TELPAS thì trong khối lớp Mẫu Giáo và lớp 1, các em học sinh chỉ phải thi qua các khả năng nghe, nói, đọc, viết thông thường qua sự quan sát trong lớp học và vấn đáp giữa học sinh và từng giáo viên. Nhưng từ lớp 2 đến lớp 12 thì trong chương trình thi TELPAS sẽ có thêm những loạt bài thi theo kiểu lựa chọn (multiple-choice) trên online và luôn cả các bài thi viết luận văn (writing) kèm theo nữa.

Kết quả của những bài thi TELPAS không phải là đậu (pass) hay không đậu (fail) mà chỉ là kết quả đánh giá chung cho trình độ các em học sinh mà thôi. Trong đó, kết quả chia ra thành 4 trình độ khác nhau: Beginning, Intermediate, Advanced, Advanced High.

Đây là kết quả những bài thi TELPAS của Chuột Nhắt vì hiện nay Chuột Nhắt vẫn đang theo học chương trình ELLs do khả năng nói tiếng Anh của Chuột Nhắt vẫn còn hơi bị ngọng nghịu một chút. So kết quả cuối năm nay với sự đánh giá từ hồi đầu năm học thì khả năng ngôn ngữ của Chuột Nhắt đã khá hơn rất nhiều. Dạo này, nhờ có những buổi Speech Therapy thì Chuột Nhắt cũng nói chuyện bớt ngọng nghịu hơn rất nhiều rồi đó. Hy vọng trong 1-2 năm nữa, Chuột Nhắt sẽ nói chuyện rõ ràng, mạch lạc hơn nha.

Còn đây là kết quả cuộc thi STAAR của anh Cún về môn Anh Ngữ (Reading).

Và đây là kết quả cuộc thi STAAR của anh Cún về môn Toán (Mathematics).

Anh Cún là một trong những học trò khối lớp 3 có số điểm cao nhất tiểu bang. Mém chút xíu nữa là anh Cún đã đạt số điểm tối đa rồi. Nhưng vậy cũng đã quá vui rồi còn gì. Anh Cún tiếp tục cố gắng học tập để năm sau sẽ lại trải qua nhiều cuộc thi khác nữa, kể cả về Luận Văn nhen!

Bây giờ thì anh em nhà Cún nghỉ ngơi 2 tháng hè cho mạnh khỏe, vui vẻ rồi qua niên học mới sẽ tiếp tục học hành tiếp nha.

Advertisements

3 Comments (+add yours?)

 1. Trackback: Thi cử tại xứ cao bồi (2) | Lại Gần Với Nhau
 2. Tiểu Thảo - Trần Tường Vi
  Jun 12, 2015 @ 01:59:31

  OT từ hai năm nay cũng có thi TELPAS, các chỉ số của nhóc đều rất cao nên chị khá yên lòng về khả năng ngôn ngữ của nhóc, chỉ lo nhóc học toán không giỏi vì năm rồi cô giáo không cho homework nên chị chả biết nhóc học tới đâu, phần mình cũng bận rộn mọi thứ ( đổ thừa hoàn cảnh nè ) nên không bắt nhóc học thêm gì lúc ở nhà . Hè này chắc phải nhắc chừng nhóc học toán thôi .

  Reply

  • Dã Quỳ
   Jun 12, 2015 @ 11:55:03

   Năm sau, lên lớp 3 là OT bắt đầu thi STAAR rồi chị ơi. Trong STAAR test có cả Reading lẫn Math đó. Mà em nghĩ chị đừng có lo quá, OT học giỏi mà! ❤

   Reply

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

 • 294,198 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 154 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: