Thể Thức Bầu Cử tại Quận Hạt Harris, tiểu bang Texas – năm 2014

DQ xin mời quý vị xem qua một số thông tin cần biết về Cuộc Bầu Cử ngày 4 tháng 11, 2014 tại Quận Hạt Harris, tiểu bang Texas, bao gồm cả những luật mới về xuất trình căn cước có hình ảnh tại phòng phiếu cũng như cách thức đầu phiếu bằng máy eSlate:

1/Đài truyền hình BYN TV 57.3 (Chương trình đầu tháng 10, 2014):

2/Đài truyền hình VAN TV 55.2 (Chương trình đầu tháng 10, 2014):

3/Đài truyền hình VIETV 51.7 (Chương trình đầu tháng 10, 2014):

Phần 1:

Phần 2:

4/Đài truyền hình SGN TV 51.3 (Chương trình đầu tháng 10, 2014): Chưa có link 😉

Trong Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 4 tháng 11, 2014 tại Quận Hạt Harris, tiểu bang Texas, tất cả các cử tri khi đi đầu phiếu sẽ được quyền bầu chọn theo từng Đảng hoặc có thể bầu chọn theo từng chức vụ hay cũng có thể vừa bầu chọn theo Đảng và lựa chọn từng chức vụ (mà một trong những chức vụ đó có ứng cử viên không thuộc Đảng của mình bầu chọn) cũng được. Tất cả các cử tri tại tiểu bang Texas sẽ được quyền bầu chọn lại chức vụ Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ (U.S. Senator), Dân Biểu Hoa Kỳ (U.S. Representative) trong khu vực mình ghi danh cử tri, Thống Đốc (Governor), Phó Thống Đốc (Lieutenant Governor), Tổng Chưởng Lý (Attorney General), Kiểm Soát Viên Các Trương Mục Công (Comptroller of Public Accounts), Ủy Viên Phụ Trách Cục Quản Lý Đất Đai (Commissioner of the General Land Office), Ủy Viên Nông Nghiệp (Commissioner of Agriculture), Ủy Viên Ngành Hỏa Xa (Railroad Commissioner), Thẩm Phán Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện (Chief Justice, Supreme Court), Dân Biểu Tiểu Bang (State Representative) trong khu vực mình ghi danh cử tri, v.v… Ngoài ra, các cử tri tại Quận Hạt Harris thuộc tiểu bang Texas cũng sẽ bầu chọn lại một số vị Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang (State Senator); các Chánh Phẩm (Chief Justice); các Chánh Án (Judge) của các Toà Kháng Án Khu Vực (Court of Appeals District), Toà Án Khu Vực (Judicial District), Toà Án Gia Đình (Family Court), Toà Án Quận Hạt (County Court), Toà Án Hình Sự Quận Hạt (County Criminal Court), Toà Án Kiểm Nhận Quận Hạt (County Probate Court) thuộc đơn vị quận hạt địa phương; Chánh Biện Lý Khu Vực (District Attorney); Thẩm Phán Quận Hạt (County Judge); Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt (County Clerk); Giám Đốc Nha Hành Chánh Khu Vực (District Clerk); Thủ Quỹ Quận Hạt (County Treasurer), v.v…. Và dĩ nhiên, tất cả các cử tri tại tiểu bang Texas sẽ được quyền đầu phiếu cho một Dự Luật Tu Chính Hiến Pháp của tiểu bang nữa. Có một số cử tri trong Quận Hạt Harris và trực thuộc vào một số Khu Học Chánh (Independent School District) lân cận sẽ được quyền đầu phiếu bầu chọn cho các Dự Luật về Bầu Cử Trái Phiếu của các nơi đó nữa.

Thông thường, trong các Cuộc Tổng Tuyển Cử cấp liên bang hay tiểu bang thì phần trăm cử tri đi đầu phiếu cao hơn những Cuộc Bầu Cử cấp địa phương như Thành Phố, Quận Hạt. Ví dụ: tại Quận Hạt Harris, tiểu bang Texas, trong các Cuộc Bầu Cử Giữa Kỳ (Midterm Elections) vừa qua thì có khoảng 30-45% cử tri đã đi đầu phiếu. Trong khi đó, vào các Cuộc Bầu Cử cấp Thành Phố trong các năm lẻ thì chỉ có khoảng 15-25% cử tri đi bầu cử thôi. Thế nhưng, khi vào Các Cuộc Bầu Cử Liên Bang có Tổng Thống ra tranh cử thì có khoảng 55-65% cử tri đi bầu phiếu.

Riêng về các cử tri gốc Việt tại Quận Hạt Harris, tiểu bang Texas thì kể từ khi có lá phiếu bằng tiếng Việt vào năm 2002 đến nay thì con số cử tri đi đầu phiếu mỗi ngày một tăng lên thêm. Vào mùa Bầu Cử năm 2006 thì chỉ có gần 8000 cử tri gốc Việt đã đi đầu phiếu (trong tổng số gần 34000 cử tri gốc Việt đã ghi danh vào lúc đó). Qua đến mùa Bầu Cử năm 2008 thì đã có khoảng gần 18000 cử tri gốc Việt đã đi đầu phiếu (trong số hơn 37000 cử tri gốc Việt đã ghi danh vào khi đó). Đến mùa Bầu Cử năm 2010 thì có khoảng hơn 10000 cử tri gốc Việt đã đi đầu phiếu (trong số hơn 39000 cử tri gốc Việt đã ghi danh vào lúc đấy). Cho đến mùa Bầu Cử năm 2012 thì cũng đã có khoảng gần 18000 cử tri gốc Việt đã đi đầu phiếu (trong số gần 43000 cử tri gốc Việt đã ghi danh). Thế nên, trong Cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 4 tháng 11, 2014 năm nay, hy vọng với tổng số cử tri gốc Việt đã ghi danh đi bầu khoảng 46000 cử tri (tính cho đến giờ phút này) thì sẽ có khoảng trên 20000 lá phiếu. Bởi vì, khi ghi danh bầu cử cho thật đông, thật nhiều là một chuyện – mà đến ngày Bầu Cử có đi bầu cử, nói lên tiếng nói của mình hay mới là quan trọng.

Cho dù quý vị không chính thức bầu chọn hay ủng hộ một ứng cử viên nào trong Cuộc Bầu Cử này đi chăng nữa thì những cử tri gốc Việt của chúng ta cũng nên rủ nhau đi bầu cho thật đông đủ, để nói lên tiếng nói, sức mạnh của chính cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ này. Vả lại, khi đi bầu phiếu, chúng ta không hẳn chỉ bầu chọn những ứng cử viên đang ra tranh cử mà còn bầu phiếu cho cả những dự luật, những tu chính hiến pháp thay đổi về các luật mới trong địa phương, trong các Khu Học Chánh quanh khu vực mình cư ngụ nữa.

Mong rằng, từng cử tri gốc Việt phải biết rõ tầm quan trọng của lá phiếu của chính mình, để rồi quyết tâm đi bầu cho thật đông để tạo nên sức mạnh chung cho cả tập thể người Việt tại Hoa Kỳ cùng như sức mạnh cho mỗi cộng đồng người Việt tại từng địa phương và ngay cả quyền lợi cho mỗi cá nhân nữa. Mỗi lá phiếu là thêm quyền lợi, là sức mạnh của mỗi cử tri chúng ta. Đi bầu cho ai, ủng hộ ai thì là quyền riêng tư của mỗi cá nhân; nhưng các cử tri gốc Việt của chúng ta nên đi bầu cho thật đông đủ để nói lên sức mạnh chung cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ này nhé

TỰ DO CỦA TÔI.
SỨC MẠNH CỦA TÔI.
LÁ PHIẾU CỦA TÔI.

Để biết thêm chi tiết về Cuộc Bầu Cử năm nay tại Quận Hạt Harris, tiểu bang Texas, quý vị có thể ghé www.HarrisVotes.com.

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

  1. Hà Linh
    Oct 09, 2014 @ 08:44:24

    Chu đáo thật em nhỉ?
    Đây cũng là cách để giúp đồng bào mình hiểu về cái quyền hữu hiệu của mình!

    Reply

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 269,442 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 144 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: