Tản Mạn Mùa Bầu Cử 2014 tại tiểu bang Texas

Những cuộc bầu cử 2014 năm nay thường được gọi là cuộc bầu cử “giữa kỳ” (mid-term) vì được diễn ra ở giữa nhiệm kỳ bốn năm của Tổng Thống Hoa Kỳ.

Election2014

Vào ngày Thứ Ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014 sắp tới đây sẽ cuộc Tổng Tuyển Cử trên toàn quốc Hoa Kỳ. Trong Cuộc Tổng Tuyển Cử năm nay, tất cả 435 ghế tại Hạ Viện Hoa Kỳ (United States House of Representatives) và 33 trong số 100 ghế tại Thượng Viện Hoa Kỳ (United States Senate) cũng sẽ ra tranh cử trở lại.

Cũng như mọi người đều biết thì toàn quốc Hoa Kỳ có tất cả 100 Thượng Nghĩ Sĩ Hoa Kỳ (United States Senator), mỗi tiểu bang có 2 người. Mỗi Thượng Nghĩ Sĩ Liên Bang Hoa Kỳ đều có nhiệm kỳ 6 năm. Trong đợt Tổng Tuyển Cử năm nay sẽ có 20 ghế thuộc đảng Dân Chủ và 13 ghế thuộc đảng Cộng Hòa sẽ ra tranh cử cho các chức vụ Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ này. Những Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ ra tranh cử năm nay thuộc các tiểu bang sau đây: Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia, và Wyoming.

Đồng thời, cũng trong đợt Tổng Tuyển Cử năm nay thì tất cả 435 ghế Dân Biểu Hoa Kỳ (United State Representative), đại diện cho 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cũng đều ra tranh cử lại. Hiện nay, Đảng Cộng Hoà đang giữ 233 ghế, Đảng Dân Chủ đang giữ 199 ghế, còn 3 ghế trống. Theo Luật thì đảng nào chiếm 218 ghế trở lên thì thuộc nhóm Đa Số và nắm quyền Quốc Hội. Bởi vậy nên lần này, đảng Dân Chủ đang ráo riết tranh cử và vận động để hy vọng chiếm lại 19 ghế nữa để cho đủ 218 ghế và nắm quyền Đa Số. Đảng Cộng Hoà cũng vận động tranh cử tối đa để mong tiếp tục giữ nguyên quyền Đa Số. Mỗi vị Dân Biểu Hoa Kỳ chỉ có nhiệm kỳ 2 năm. Bởi vậy nên mỗi kỳ Tổng Tuyển Cử vào những năm chẵn thì các Dân Biểu sẽ phải tranh cử trở lại hết.

Ngoài ra, các tiểu bang: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Vermont, Wisconsin, Wyoming và cả Guam, Northern Mariana Islands, Virgin Islands cũng sẽ phải bầu lại Thống Đốc (Governor).

Cuộc Tổng Tuyển Cử tại tiểu bang Texas năm nay đặc biệt hơn bởi vì Thống Đốc đương nhiệm, ông Rick Perry (thuộc đảng Cộng Hòa) đã tuyên bố không ra tranh cử nữa. Ông Rick Perry là người đã giữ chức vụ Thống Đốc tiểu bang Texas lâu nhất (kể từ ngày 21 tháng 12, 2000 đến nay).

Trong Cuộc Bầu Cử vào tháng 11, 2014 thì các cử tri của xứ cao bồi Texas sẽ được quyền đi bầu để lựa chọn ra vị Thống Đốc mới của tiểu bang cao bồi. Các ứng cử viên cho chức vụ Thống Đốc Texas gồm có:

– Greg Abbott (thuộc đảng Cộng Hòa – Republican Party) – hiện đang là Tổng Chưởng Lý (State Attorney General) của tiểu bang Texas.
– Wendy Davis (thuộc đảng Dân Chủ – Democratic Party), hiện đang là Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang Texas.
– Kathie Glass (thuộc đảng Tự Do – Libertarian Party).
– Brandon Parmer (thuộc đảng Xanh – Green Party).

Cũng trong Cuộc Bầu Cử vào tháng 11, 2014 năm nay thì các cử tri của xứ cao bồi Texas cũng sẽ đi bầu để lựa chọn lại 36 vị Dân Biểu Hoa Kỳ (U.S. Representatives) đại diện cho 36 đơn vị Dân Biểu Liên Bang của tiểu bang Texas tại Hạ Viện Hoa Kỳ. Hiện nay, tiểu bang Texas có 24 vị Dân Biểu Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng Hoà và 12 vị Dân Biểu Hoa Kỳ thuộc đảng Dân Chủ. Đồng thời, các cử tri của xứ cao bồi Texas cũng sẽ đi bầu để lựa chọn ra 1 trong 2 vị Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, đại diện cho tiểu bang Texas tại Thượng Viện Hoa Kỳ. Các ứng cử viên cho chức vụ Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ tại tiểu bang Texas gồm có:

– John Cornyn (Đảng Cộng Hoà – Republican Party)
– David Alameel (Đảng Dân Chủ – Democratic Party)
– Rebecca Paddock (Đảng Tự Do – Libertarian Party)
– Emily Marie Sanchez (Đảng Xanh – Green Party)
– Avery Ayers (Ứng cử viên độc lập – Independent Candidate)
– Frank Earl Kelland (Ứng cử viên độc lập – Independent Candidate)
– Michael Powell (Ứng cử viên độc lập – Independent Candidate)
– David Smith (Ứng cử viên độc lập – Independent Candidate)

Và trong cuộc Tổng Tuyển Cử năm nay, các cử tri xứ cao bồi Texas cũng sẽ đi bầu để lựa chọn lại 150 vị Dân Biểu Tiểu Bang (State Representative) cho Hạ Viện Tiểu Bang Texas. Hiện nay, trong Hạ Viện Tiểu Bang TX có 95 ghế thuộc đảng Cộng Hoà và 55 ghế thuộc Đảng Dân Chủ. Cũng như nhiệm kỳ của các Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ, các Dân Biểu Tiểu Bang Texas cũng có nhiệm kỳ 2 năm. Ngoài ra, các cử tri xứ cao bồi Texas cũng sẽ đi bầu chọn cho 15 trong số 31 ghế tại Thượng Viện Tiểu Bang Texas. Nhiệm kỳ của mỗi Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Texas là 4 năm chứ không phải 6 năm như các Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Hoa Kỳ. Hiện nay, trong Thượng Viện Tiểu Bang TX có 18 ghế thuộc đảng Cộng Hoà (chiếm đa số) và 12 ghế thuộc đảng Dân Chủ, 1 ghế trống. Những khu vực Thượng Nghị Sĩ sau đây sẽ ra tranh cử cho Thượng Viện Tiểu Bang Texas: Khu vực số 2, số 3, số 5, số 7, số 8, số 9, số 10, số 14, số 15, số 16, số 17, số 23, số 25, số 30, và số 31. Trong số các khu vực Thượng Nghị Sĩ ra tranh cử trong năm nay thì có 3 khu vực: 7, 15 và 17 là thuộc địa phận của quận hạt Harris và vùng phụ cận (nơi mẹ Cún đang làm việc).
Trong cuộc Tổng Tuyển Cử 2014 năm nay, ngoài các chức vụ Thống Đốc, Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu của Liên Bang lẫn Tiểu Bang thì còn có các chức vụ thuộc cấp tiểu bang khác như: Tổng Chưởng Lý (Attorney General), Kiểm Soát Viên các Chương Mục Công (Comptroller of Public Accounts), Ủy Viên Phụ Trách Cục Quản Lý Đất Đai (Commissioner of the General Land Office), Uỷ Viên Ngành Nông Nghiệp (Commissioner of Agriculture), Ủy Viên Ngành Hỏa Xa (Railroad Commissioner), các Chánh Án của Tối Cao Pháp Viện (Supreme Court); và các chức vụ Chánh Án, Thẩm Pháp của các Toà Án tại quận hạt, các Ủy Viên quận hạt cũng như nhiều chức vụ khác thuộc cấp quận hạt địa phương. Thêm vào đó, một số đơn vị hành chánh địa phương như các thành phố nhỏ, các Khu Học Chánh (school independent district), các Cơ Quan Tiện Ích Thành Phố (Municipal Utility District – MUD), v.v…cũng sẽ có các cuộc Bầu Cử Đặc Biệt về trái phiếu hay các Giám Đốc khu vực, v.v…

oOo

Vote2014
Cho dù quý vị không chính thức bầu chọn hay ủng hộ một ứng cử viên nào trong Cuộc Bầu Cử này đi chăng nữa thì những cử tri gốc Việt của chúng ta cũng nên rủ nhau đi bầu cho thật đông đủ, để nói lên tiếng nói, sức mạnh của chính cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ này. Vả lại, khi đi bầu phiếu, chúng ta không hẳn chỉ bầu chọn những ứng cử viên đang ra tranh cử mà còn bầu phiếu cho cả những dự luật, những tu chính hiến pháp thay đổi về các luật mới trong địa phương, trong các Khu Học Chánh quanh khu vực mình cư ngụ nữa.

Mong rằng, từng cử tri gốc Việt phải biết rõ tầm quan trọng của lá phiếu của chính mình, để rồi quyết tâm đi bầu cho thật đông để tạo nên sức mạnh chung cho cả tập thể người Việt tại Hoa Kỳ cùng như sức mạnh cho mỗi cộng đồng người Việt tại từng địa phương và ngay cả quyền lợi cho mỗi cá nhân nữa. Mỗi lá phiếu là thêm quyền lợi, là sức mạnh của mỗi cử tri chúng ta. Đi bầu cho ai, ủng hộ ai thì là quyền riêng tư của mỗi cá nhân; nhưng các cử tri gốc Việt của chúng ta nên đi bầu cho thật đông đủ để nói lên sức mạnh chung cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ này nhé!

TỰ DO CỦA TÔI.
SỨC MẠNH CỦA TÔI.
LÁ PHIẾU CỦA TÔI.

Để biết thêm chi tiết về Cuộc Bầu Cử năm nay tại Quận Hạt Harris, tiểu bang Texas, quý vị có thể ghé www.HarrisVotes.com

Advertisements

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Nếu bạn có để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn thì xin cho biết quý danh luôn nhé. Bởi với một người "ẩn danh" thì khó trò chuyện lắm! :) :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Ngược/Xuôi

  • 268,901 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 144 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers
%d bloggers like this: