Các Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ đang diễn ra tại quận hạt Harris, TX

Mẹ Cún đã kể sơ qua những bận rộn trong công việc tại Ty Bầu Cử trong những ngày tháng gần đây rồi. Nhưng để mẹ Cún mượn thêm tin tức từ các phương tiện truyền thông của địa phương để mọi người hiểu thêm hơn về công việc của mẹ Cún đang làm nhé.

Việc Chuẩn Bị Cho Các Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ đang diễn ra tại quận hạt Harris (theo Tin Địa Phương – KHOU 11)

Hệ thống đầu phiếu điện tử mới tại quận hạt Harris (theo Tin Địa Phương – FOX 26)

Một vài tin tức địa phương để mọi người hiểu thêm về tiến trình bầu cử tại nơi này nhé.

PS: Xem tin tức địa phương mà lỡ thấy mặt …người quen thì đừng có giật mình nha. 😉

Advertisements

Previous Older Entries

Ngược/Xuôi

  • 294,466 bạn ghé thăm (từ 15-5-2011)

Chủ Nhà

Nếu nhà này “sập” thì chạy qua bên này: http://daquydalatian.blogspot.com

Khách Quý

Follow Lại Gần Với Nhau on WordPress.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 154 other followers

Tuổi của Mèo Nhí

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Chuột Nhắt

Lilypie Kids Birthday tickers

Tuổi Cún

Lilypie Kids Birthday tickers